SKWR 2023 - video, fotky a poďakovanie

Dve karmy podujatia Skialp Krížna Winter Race sa opäť stretli aj tento rok. Tá jedna urobila prípravu náročnou pre organizátorov a pred pretekárov postavila otázku: ísť, či neísť? Tá druha obom stranám praje a tento rok to bolo v podobe výrazne zlepšených poveternostných podmienok počas trvania pretekov. No a obe dokopy zosilňujú celkový zážitok z podujatia a my veríme, že pre väčšinu z vás bol pozitívny.
 

Všetkým zúčastneným pretekárom ďakujeme za dôveru a na pripomenutie zverejňujeme oficiálne VIDEO, oficiálny FOTOALBUM, osobitne FOTOALBUM U12 pre našich najmladších pretekárov, ktorí sa povzbudení rodičmi nenechali odradiť popasovať s nástrahami nie ľahkých podmienok na trati a pribudol aj FOTOALBUM peší výšlap.

Chceme sa poďakovať sponzorom za podporu podujatia, osobitne hlavným partnerom: Activeplanet, Dynafit, Horská mánia a Skimo Slovakia, ktorých logá nájdete spolu s ostatnými našími podporovateľmi na Hlavnej stránke dole. Veľká vďaka patrí tiež všetkým dobrovoľníkom, ktorí venovali svoj čas príprave a zabezpečeniu celého podujatia a bez ktorých by sa takéto šporové stretnutie usporiadať nedalo.
autor:romco