Pravidlá 2012

V tohtoročných propozíciách k preteku sú zanesené aj drobné zmeny Pravidiel pre preteky v skialpinizme, ktoré vydala Slovenská skialpinistická asociácia (SSA), napr. v povinnej výstroji, lekárničke.. Pozorne si preštudujte nielen Propozície 2012 k preteku Skialpkrížna Race 2012, ale aj Pravidlá pre preteky od SSA.