Trate

A kategória (prevýšenie 1940 m / dĺžka 13.1 km) video tu

B kategória, Juniori a Kadeti (1250 m / 8,0 km) video tu

 

Trate boli aktualizované, takže kto si v pretekovom ošiali nezapamätal kade išiel môže si to pripomenúť zhliadnutím videí.